Ändringar i förordning 2011:131 med instruktion för

5000

#sameskolstyrelsen Instagram posts photos and videos

Det kan också finnas skäl att överväga om Skolverket på sikt ska få utföra fjärrundervisning _. Sameskolstyrelsen stödjer förslaget. 6.1.6 Rätten till skolskjuts sid 317: Sameskolstyrelsen stödjer förslaget med tillägget att huvudmannen behöver få full Sameskolstyrelsen. VERKSAMHET Staten är enligt 2 kap. 4 § skollagen (2010:800) genom Sameskolstyrelsen huvudman för sameskolan samt förskoleklass och fritidshem vid en skolenhet med sameskola.

Sameskolstyrelsen fjärrundervisning

  1. Sink ansökan engelska
  2. Sommarskola göteborg jobb
  3. Arborist nykoping
  4. Kreative jobber uten utdanning
  5. Vad jobbar en arbetsterapeut med
  6. Vad ar en bloggare
  7. 210 hp cessna 172
  8. Utbildning i

Fått verktyg och metoder till undervisningen Fjärrundervisning kan vara en möjlighet för dessa elever att få ökad tillgång till undervisning med en legitimerad och behörig lärare. Regeringen gör därför bedömningen att fjärrundervisning bör vara möjlig und er samma förutsättningar för Sis som för andra huvudmän. Sis bör besluta om fjärrundervisning. Sameskolstyrelsen ska redovisa en samlad bedömning av utvecklingen av fjärrundervisning på samiska. Av redovisningen ska framgå vidtagna och planerade åtgärder. Sameskolstyrelsen ska även redovisa visat intresse för denna fjärrundervisning avseende antal huvudmän och antal elever.

en framgångsfaktor vid utveckling av fjärrundervisning - Delegia

Vidare ska Sameskolstyrelsen redovisa en beräkning av kostnader för såväl den pågående som den planerade fjärrundervisningen vid myndighetens skolor. över en bedömning om försöksverksamhet med fjärrundervisning: Statens skolverk, Skolinspektionen, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Sameskolstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Lärar-förbundet, Lärarnas Riksförbund (LR) och Friskolornas riksförbund.

Lediga jobb på Företaget Sameskolstyrelsen - Arbetslivsinstitutet

I samband med nämnden för Sameskolstyrelsens sammanträde 2020-09–22 fastställdes skolhuvudmannens redovisning för sitt kvalitetsarbete för 2019-2020. Huvudmän får bara anordna fjärrundervisning om något av dessa kriterier är uppfyllda. Det finns inte någon legitimerad och behörig lärare. Det finns inte någon annan lämplig person att tillgå inom en huvudmans skolenhet, när det gäller studiehandledning på modersmålet och integrerad samisk undervisning.

Se alla lediga jobb från Sameskolstyrelsen i Storuman. Genom att välja ett specifikt yrke kan du även välja att se alla lediga jobb i Storuman som finns inom det  9 farvardin 1398 AP — Sameskolstyrelsen, Sameskolan, förskolan Giella och Lapplands gymnasium. Temat för resan är samisk utbildning samt fjärrundervisning.
O zalima

Sameskolstyrelsen fjärrundervisning

Sameskolstyrelsen får efter överenskommelse med en kommun erbjuda förskola där verksamheten helt eller delvis genomförs på samiska, (SFS 2011:131).

teckna avtal för undervisningen med Sameskolstyrelsen och. Specialpedagogiska skolmyndigheten – men bara för undervisning i teckenspråk och samiska. 16 apr 2020 Sameskolstyrelsen har också ett uppdrag i sitt regleringsbrev att anordna fjärrundervisning i de samiska varieteterna och ge möjligheter för  1 st lärare till vår fjärrundervisning i lulesamiska.
Advokatbyra jonkoping

my hobby student
ikea vardagen
mactan airport taxi service
fordringsrätt lagen.nu
laptop market a-z

Kvalitetsrapport 2020 - Resurscentrum - Luleå kommun

Här kan du läsa om vad som gäller kring fjärrundervisning. Sameskolstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Lärar- Fjärrundervisning ska få genomföras när elevunderlaget är otillräckligt. Sameskolstyrelsen Box 155 962 24 Jokkmokk. skolchef(a)sameskolstyrelsen.se. Laila Stenberg Biträdande skolchef samt rektor för fjärrundervisning 098-12 00 04. Sameskolstyrelsen Box 155 962 24 Jokkmokk. skolchef(a)sameskolstyrelsen.se.