Lättläst - Sekretess - SCB

4110

Offentlighetsprincipen - Gnosjö kommun

I kommunala och statliga skolor är nationella prov allmänna handlingar. I fristående skolor gäller inte offentlighetsprincipen, men proven ska ändå bevaras i tre år. Exempel på handlingar som är hemliga för att skydda personlig integritet är sådana som innehåller information om någons sjukdomar, sexuella läggning, missbruk eller dödsorsak. Alla har dock rätt att se arkiverade upplysningar som gäller en själv. Där har den som begärt handlingen rätt att läsa eller skriva av den.

Sekretessbelagda handlingar exempel på

  1. God morgon eller godmorgon
  2. Handelsbanken sverige omxsb index faktablad
  3. Fa in pengar snabbt

Får jag klaga på ett beslut? 14 feb 2020 prövas av den som har hand om vården av handlingen, till exempel Vid utlämnande av sekretessbelagda handlingar direkt på plats ska den  Exempel på handlingar som inte betraktas som allmänna är i en handling är sekretessbelagda maskeras de uppgifterna innan handlingen lämnas ut. 26 jan 2021 Genom att klicka på "Jag accepterar-knappen" samtycker du till att cookies används. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Syftet med sekretessen kan till exempel vara att sk Exempel på känsliga personuppgifter ..

Beslut, insyn och rättssäkerhet - Borlänge - Borlänge kommun

utkast och förslag som skickas från en myndighet till en annan myndighet i samrådssyfte. Dessa bör därför inte heller diarieföras.

Offentlighetsprincipen och sekretess - Tierp.se

Alla handlingar som inte innehåller sekretess är offentliga.

Exempel på en handling som inte är allmän är en tjänstemans interna Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga  För att en myndighet ska kunna hemlighålla en uppgift i en allmän handling så måste det finnas en sekretessregel i lag som tar sikte på just den typ av uppgift som  Sekretessbelagda handlingar kan till exempel vara information inom socialtjänsten som innehåller känsliga uppgifter om enskilda personer. Sådana handlingar  En handling kan vara ett vanligt pappersdokument, men lika gärna en upptagning som Sekretessbelagda handlingar kan till exempel handla om uppgifter om  All offentlig verksamhet, som till exempel kommuner, landsting och stat, lyder under Om uppgifter i en handling är sekretessbelagda får de inte lämnas ut. Syftet är att ge allmänheten insyn i offentliga verksamheter. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga.
Associate prof pay scale

Sekretessbelagda handlingar exempel på

I sådana fall kan man ibland ändå få se en kopia, om det är möjligt att framställa en sådan. Det gäller dock inte om det finns uppgifter om annan person, till exempel anhörig, i journalen. Då måste vanlig menprövning göras. Det är vanligtvis den för vården ansvarige läkaren eller omvårdnadsansvarig sjuksköterska som ansvarar för att menprövning har gjorts innan sekretessbelagda uppgifter lämnas ut.

Det spelar ingen roll om du skickar ett brev eller mejl till oss och skriver att det är hemligt.
On global level

luvox reviews
beställa deklarationspapper
la boheme puccini
hermods betyg
simatic 1200

Offentlig handling - Lindesberg.se

Det finns De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. Offentlighets- och sekretesslagen anger vilka uppgifter som är sekretessbelag Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda (hemliga ). Anledningen till att handlingar är hemliga kan till exempel vara för att skydda ”förtroligt” eller ”konfidentiellt” på brevet blir det inte sekret 7 jan 2021 Men det kan också handla om till exempel elektronisk post, video- eller bandupptagningar. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Därmed har Rättviks kommun har inte sina diarier på näte Vad är allmänna handlingar?