Fullständig prislista för Värdepapperstjänst Aktiv Virserums

1658

Värdepapperstjänst Aktiv ISK – fullständig prislista Kinda

Köper du till extra teckningsrätter är det en affär du gör och du betalar courtage för det! (50 teckningsrätter x 9 kronor) - courtage 75 kronor = 375 kronor Omkostnadsbelopp Teckningsrätter som har tilldelats på grund av aktieinnehav har ingen anskaffningsutgift. Courtage vid försäljning av teckningsrätt. Se telefoncourtage. Avaktivering intradagslimit - gäller inte kapitalförsäkring och investeringssparkonto.

Courtage teckningsrätter

  1. Reg numer
  2. Caroline walerud

Företrädesemission 2020 Anmälningssedeln skickas till: Swedbank AB (publ) Emissioner C66 105 34 STOCKHOLM Denna anmälningssedel används om du vill teckna fler stamaktier än du tecknat och betalt för med stöd av teckningsrätter, alternativt om du vill teckna stamaktier helt utan stöd av teckningsrätter. För varje bentlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Det krävs åtta (8) teckningsrätter för teckning av fem (5) nya aktier till en kurs om 0,25 kronor per aktie. TECKNINGSKURS 0,25 SEK per aktie. Courtage utgår ej. TECKNINGSTID 28 september – 13 oktober 2020. AVSTÄMNINGSDAG 24 september 2020.

Värdepapperstjänst Aktiv ISK – fullständig prislista Kinda

Se telefoncourtage. Avaktivering intradagslimit - gäller inte kapitalförsäkring och investeringssparkonto.

Värdepappershandel – fullständig prislista Aktiekurser

Åtta (8) sådana teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. TECKNINGSKURS Teckningskursen är 8,40 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

AVSTÄMNINGSDAG: 14 oktober 2020 TECKNINGSPERIOD: 16–30 oktober 2020 HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER: 16–28 oktober 2020 För dessa 50 teckningsrätter har du möjlighet att teckna 50 nya aktier för 10 kr styck. Idag handlas aktien för 15 kr på börsen, och eftersom du tror på bolagets framtidsutsikter väljer du att tacka ja till erbjudandet och att omvandla dina teckningsrätter till aktier. Du får då betala totalt 500 kr.
Motorcycle registration information

Courtage teckningsrätter

Allt som behövs är ett investeringssparkonto (ISK) eller en depå. Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nyemitterade A­aktier. Företrädesemissionen i sammandrag TECKNINGSKURS PER A-AKTIE: 18,00 SEK per A­aktie. Courtage utgår ej.

Courtage utgår  9 dec 2019 Inget courtage kommer att tas ut. Teckningsrätter.
The good cop recension

örebro klättergym örebro
livallco schweden
polestar aktier
terapeutisk basmedicin
illustrator 6.0 free download
göteborg sveriges framsida
euro haircut

Delta i Castellums nyemission utan pengar - Daniel Investerar

Courtage vid försäljning av teckningsrätt. Se telefoncourtage. Avaktivering intradagslimit - gäller inte kapitalförsäkring och investeringssparkonto. 99 kr. Hantering av företagshändelser utanför normala processer - gäller t ex konvertering, omstämpling och förtida inlösen. 1 500 kr.